Κύρια και μη κύρια τουριστικά καλύματα-Το γνωρίζατε αυτό?

Κύρια και μη κύρια τουριστικά καταλύματα-Το γνωρίζατε αυτό?

Ο Νόμος  Ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α 155) κάνει την διάκριση πιο σαφή, ορίζοντας ως

Κύρια τουριστικά καταλύματα:

  • Ξενοδοχεία
  • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
  • Ξενώνες φιλοξενίας νέων
  • Σύνθετα τουριστικά καταλύματα (περιλαμβάνουν συνδυασμούς των παραπάνω, αλλά και συνδυασμό με τουριστικές κατοικίες)

*Μελετώντας τον νόμο θα δείτε τις υποπεριπτώσεις των παραπάνω

Μη κύρια τουριστικά καταλύματα

  • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες)
  • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
  • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα

*Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των Κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων

 

Οι άδειες λειτουργίας όλων των παραπάνω επιχειρήσεων, αφού διενεργηθούν οι τεχνικοί έλεγχοι και υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εκδίδονται μέσω του notify business. Την διαδικασία αναλαμβάνουν εξειδικευμένοι μηχανολόγοι.

 

Τα Κύρια και μη κύρια τουριστικά καταλύματα πρέπει να κατέχουν πλέον υποχρεωτικά πιστοποιητικό κατάταξης.

Όπου :

  • Το ΞΕΕ είναι σύμφωνα με το Ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α 155)όπως ισχύει, ο αρμόδιος φορέας για την κατάταξη των κύριων καταλυμάτων σε κατηγορίες αστεριών
  • Και οι ΠΥΤ Βάσει τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται είτε από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, από ιδιώτες μηχανικούς σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα τ(ΦΕΚ 972Β 21 Μαρτίου 2019), τα πιστοποιητικά κατάταξης Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (Ε.Ε.Δ.Δ.) σε κατηγορίες κλειδιών.

Σχετικά με το ΓΕΜΗ

 

Οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., ορίζονται στο άρθρο 1 του νόμου 3419/2005

  • Οι επιχειρήσεις του Κλάδου (τουριστικών καταλυμάτων), ανεξαρτήτως νομικής μορφής, ασκούν εμπορική δραστηριότητα (μίσθωση επαγγελματικής στέγης και παροχή υπηρεσιών) σύμφωνα με το νόμο, όπως προκύπτει και από το έγγραφο 97333/23.9.2015 του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού / Γ.Γ.Ε. & Π.Κ / Διεύθυνση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ.. Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται σαφές οι εν λόγω επιχειρήσεις (είτε ατομικές, είτε εταιρικές) εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *