Επιδοτήσεις – Ενισχύσεις

Πρόγραμμα «Επιδότησης κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών» (7%)

Πρόγραμμα «Επιδότησης κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών» (7%) Έναρξη υποβολής αιτήσεων : 14/5/2021 Λήξη προθεσμίας υποβολής : 30/07/2021 Προϋπολογισμός Δράσης: 330 εκατ. Ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας Η Δράση παροχής κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών, στοχεύει  στην στήριξη και επανεκκίνηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων που κλάδου της εστίασης […]

Πρόγραμμα «Επιδότησης κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών» (7%) Read More »

Γέφυρα ΙΙ –

Το πρόγραμμα Γέφυρα  ΙΙ στοχεύει στη στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί οικονομικά εξαιτίας της πανδημίας, επιδοτώντας  τα επιχειρηματικά δάνεια. Απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής: μείωση τζίρου τουλάχιστον 20% (2019-2020) Η ενίσχυση αφορά στην συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου για την αποπληρωμή μηνιαίων δόσεων (κεφαλαίου και τόκων) για 8μηνη περίοδο. Το ποσοστό της συνεισφοράς: Εως 90% για ενήμερα

Γέφυρα ΙΙ – Read More »