Περίπτωση φιλοξενίας σε ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια: Χρειάζεται να εκδοθεί παραστατικό?

Η φιλοξενία από τουριστική επιχείρηση εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 7 & 9 του κώδικα ΦΠΑ (2859/2000) ως πράξη όπου παρά την απουσία ανταλλάγματος, θεωρείται παροχή υπηρεσιών (αυτοπαράδοση).

Άρα ναι, θα εκδοθεί παραστατικό! Τι παραστατικό?

  • Η έκδοση του «Ειδικού Στοιχείου Αυτοπαράδοσης» καταργήθηκε με την έλευση των ΕΛΠ, αλλά δύναται να χρησιμοποιείται σύμφωνα με την Υ.Α. Π.7475/791/7-11-1986

Άρα η επιχείρηση  σε περίπτωση φιλοξενίας μπορεί να εκδώσει είτε το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης είτε σύμφωνα με τα ΕΛΠ (4308/2014):

  • Εάν φιλοξενεί κάποιον συγγενή θα εκδώσει ΑΠΥ
  • Εάν φιλοξενεί συνεργάτες από κάποια εταιρεία, θα εκδώσει ΤΠΥ

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν και στα τρία ενδεχόμενα είναι:

  • Το ονοματεπώνυμο/επωνυμία και η δ/νση του “φιλοξενούμενου”.
  • ΑΦΜ του φιλοξενούμενου (αν αφορά σε φιλοξενία επαγγελματικού ενδιαφέροντος) ή η ένδειξη ιδιώτης
  •  Ότι πρόκειται για δωρεάν  παροχή υπηρεσιών, 
  •  Η ημερομηνία των διανυκτερεύσεων και το πλήθος αυτών καθώς και η φορολογητέα αξία (κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του κωδ. Φ.Π.Α.), 
  • ο Φ.Π.Α. που αναλογεί
  • Η ένδειξη “Φ.Π.Α. μη εκπιπτόμενος”.  (καθώς ο προσφέρων τη διαμονή για τις ανάγκες του ΦΠΑ θεωρείται τελικός “καταναλωτής”)
  • Η υπογραφή από τον συμβαλλόμενο (φιλοξενούμενο) είναι πάντα μια επιπλέον ένδειξη ορθής τήρησης και τυπικότητας από πλευράς της επιχείρησης

Τι τιμή θα χρεωθεί?

Θα χρεωθεί η ίδια τιμή που θα χρέωνε την παροχή υπηρεσιών διαμονής την δεδομένη περίοδο.

Με τον φόρο διαμονής τι γίνεται?

Δεν επιβάλλεται φόρος διαμονής σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής. Ωστόσο συμπεριλαμβάνεται το πλήθος των δωρεάν διαμονών στην μηνιαία δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής.

Η αυτοπαράδοση πως διαβιβάζεται στα ηλεκτρονικά βιβλία (My Data)?

6.2 Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης (αφορά παροχή υπηρεσιών)

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *