ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Επιτέλους το αποφασίσατε και θα κάνετε έναρξη εργασιών!!! Έχετε καταλήξει για το αντικείμενο του επιχειρείν, και ίσως να έχετε εντοπίσει τον χώρο άσκησης της δραστηριότητας. Προκειμένου όμως να υλοποιήσετε το εγχείρημά σας θα πρέπει να έχετε  ολοκληρωμένη πληροφόρηση ώστε να επιλέξετε την κατάλληλη μορφή επιχείρησης καθώς η επιλογή αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη της επιχειρηματικής σταδιοδρομίας.

Οι επιλογές σας:

  • Ατομική Επιχείρηση
  • Προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. & Ε.Ε.)
  • Κεφαλαιουχική (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε & Α.Ε.)

Είναι πολλές οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψιν  ώστε η επιλογή να είναι επιτυχημένη. Για παράδειγμα αν πρόκειται για σύσταση επιχείρησης και εμπλέκονται 2 πρόσωπα,  ή και παραπάνω τότε σίγουρα δεν μπορείτε να κάνετε έναρξη ως ατομική επιχείρηση. Παρακάτω θα παρατεθούν  κάποια χαρακτηριστικά, ώστε να αποκτήσετε εικόνα!

Ατομική: Ο συντελεστής φορολογίας είναι κλιμακωτός (ανά 10.000€ μεταβάλλεται) ξεκινάει με 9% για τα πρώτα 10.000€ και φτάνει το 44% για καθαρά κέρδη άνω των 40.000€. Με τον Ν5073/2023 αρκετές πολύ μικρές επιχειρήσεις θα κληθούν να πληρώσουν σίγουρα το πρώτο κλιμάκιο καθώς από το φορολογικό 2023 θεσπίζεται το ελάχιστο τεκμαρτό καθαρό εισόδημα(ΕΤΚΕ) το οποίο είναι τουλάχιστο 10920€. Στις εξαιρέσεις του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης ανήκουν και οι νεοσύστατες (για περαιτέρω ανάλυση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας). Επίσης η προκαταβολή φόρου είναι 55% και το τέλος επιτηδεύματος 325€. (υπάρχουν εξαιρέσεις από το τέλος επιτηδεύματος) Η ατομική επιχείρηση αποτελεί ενδεχομένως την πιο ευέλικτη μορφή, καθώς ο φορέας αυτής μπορεί να πάρει αποφάσεις και να τις εκτελέσει χωρίς να είναι απαραίτητοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, και πληρεξούσια… Φυσικά η φορολόγηση είναι υψηλή και δεν ενδείκνυται για επιχειρήσεις με υψηλή κερδοφορία, αλλά για κέρδη έως 30.000€ είναι πολύ καλή επιλογή!!

Προσωπική εταιρεία(Ο.Ε, Ε.Ε. και Αφανής): Σε αυτή τη μορφή μεγάλη σημασία δίδεται στα πρόσωπα που την συστήνουν. Οι ομόρρυθμοι εταίροι που υπάρχουν και στις Ο.Ε. αλλά και στις Ε.Ε. ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον (με την προσωπική τους περιουσία έναντι προμηθευτών, τρίτων και δημοσίου). Άρα είναι τεράστιας σημασίας το πρόσωπο που θα επιλέξεις να συστήσεις αυτού του τύπου την εταιρεία, διότι η φερεγγυότητα, η εμπιστοσύνη και η σύμπνοια είναι τα βασικότερα συστατικά επιτυχίας της προσωπικής εταιρείας. Ο συντελεστής φορολόγησης είναι  22% και η προκαταβολή φόρου 80%, επίσης επιβάλλεται και τέλος επιτηδεύματος.  Σε αυτή την κατηγορία δεν υπάρχει η παράμετρος του ελάχιστου τεκμαρτού καθαρού εισοδήματος.  Για την σύσταση απαιτείται τουλάχιστον εταιρική σύμβαση, και ειδικές διατυπώσεις σε αυτή για τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των εταίρων. Η Ο.Ε. και η Ε.Ε. αποκτούν νομική προσωπικότητα μετά την καταχώρισή τους στο Γ.Ε.Μ.Η., η Αφανής δεν εμπλέκεται με Γ.Ε.Μ.Η.  διότι δεν έχει νομική προσωπικότητα.

Κεφαλαιουχική εταιρεία (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και Α.Ε.): Στηρίζεται ξεκάθαρα στο κεφάλαιο, οι εταίροι/μέτοχοι δεν κινδυνεύουν με την προσωπική τους περιουσία, στις περιπτώσεις που η εταιρεία δεν μπορεί να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της – εκτός της περίπτωσης των χρεών σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία και εφόσον συμμετέχουν στην Διοίκηση. Τα λογιστικά βιβλία τηρούνται υποχρεωτικά με το διπλογραφικό σύστημα. Ο συντελεστής φορολόγησης είναι  22% και η προκαταβολή φόρου 80%, επίσης επιβάλλεται και τέλος επιτηδεύματος.  Ούτε και σε αυτή την κατηγορία δεν υπάρχει η παράμετρος του ελάχιστου τεκμαρτού καθαρού εισοδήματος.  Για την σύσταση απαιτείται καταστατικό, το οποίο στην περίπτωση σύστασης ΙΚΕ δύναται να είναι και ιδιωτικό έγγραφο (δεν απαιτείται συμβολαιογράφος).  Αυτή η κατηγορία προτιμάται περισσότερο από επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν βλέψεις για ένταξη σε αναπτυξιακούς νόμους, αφενός διότι η τήρηση διπλογραφικών είναι υποχρεωτική και αφετέρου υπάρχουν περισσότερα φορολογικά και λογιστικά πλεονεκτήματα από άποψη χειρισμού.  Επίσης αυτή η κατηγορία επιλέγετε  από επαγγελματίες με δραστηριότητες υψηλής κερδοφορίας.

Η σειρά αναφοράς αντικατοπτρίζει και την αύξουσα σειρά από άποψη κόστους διαχείρισης και εξόδων λειτουργίας.