ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως την διαδικασία ένταξης στα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ & ΔΥΠΑ. 
Είμαστε πάντα ενήμεροι για τα νέα προγράμματα επιδότησης που τρέχουν αυτή την περίοδο αλλά και τις προϋποθέσεις ένταξης, αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία ξεκινώντας από την ενημέρωση σας και την προετοιμασία του φακέλου σας μέχρι και το τελικό βήμα της εκταμίευσης της επιδότησης σας.