Μαγδαληνή Ευθυμίου

Τελευταία νέα

Τήρηση Βιβλίων ΑΓΡΟΤΩΝ

Είστε Αγρότης? Πατήστε εδώ !!

Φορολογιστικές υπηρεσίες

Σε ένα πλήρως μηχανογραφημένο και άρτια οργανωμένο περιβάλλον  και σε συνδυασμό με την συνέπεια, την αξιοπιστία παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Βασικός στόχος του γραφείου μας είναι η θεμελίωση ισχυρών και μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, δεσμευόμενοι να 

Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

 • Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης εισοδήματος και λοιπών συνοδευτικών δηλώσεων (Ε1-Ε2-Ε3)
 • Δήλωση Ακινήτων (Ε9)
 • Συμβουλευτική
 • Λοιπές Υπηρεσίες 

 

Υπηρεσίες προς επιχειρίσεις

 • Επιλογή νομικής μορφής
 • Έναρξη-Μεταβολή-Διακοπή εργασιών
 • Οργάνωση του λογιστηρίου της επιχείρησης καθώς επίσης όλων των λογιστικών διαδικασιών
 • Τήρηση και ενημέρωση βιβλίων όλων των νομικών μορφών 
 • Ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης καθώς και ενημέρωση για κάθε νέο φορολογικό μέτρο
 • Υπολογισμός Μισθοδοσίας και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Σύνταξη και υποβολή Α.Π.Δ. 
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Περιοδικές Δηλώσεις Φ.Π.Α.
 • Σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων πελατών & προμηθευτών.
 • Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών προσώπων. 
 • Φορολογικός Σχεδιασμός 
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 • Υποστήριξη ενώπιον Δ.Ο.Υ.
 • Πληρωμές
 • Παροχή γενικών συμβουλευτικών υπηρεσιών

 

Επικαιρότητα

ΕΣΠΑ για την επιχείρηση σας!

Συμπηρώστε την φόρμα ή καλέστε μας στο
6948742650