Μαγδαληνή Ευθυμίου

Τελευταία νέα

Τήρηση Βιβλίων ΑΓΡΟΤΩΝ

Είστε Αγρότης? Πατήστε εδώ !!

Αναπτυξιακά Προγράμματα

Β' κύκλος "Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" Νέο!! (ποσοστό επιδότησης 100%)

Η δράση επιδοτεί με ποσοστό ενίσχυσης 100%  επιχειρηματικά σχέδια από 5.000€ έως 25.000€ ατομικές επιχειρήσεις & έως 50.000€ νομικά πρόσωπα                  Δικαιούχοι :

 • Άνεργοι, Μισθωτοί
 • Αυτοαπασχολούμενοι

Επιλέξιμες δαπάνες:

 1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας
 2. Αμοιβές Τρίτων (συμβουλευτική, νομική,λογιστική υποστήριξη κ.α.
 3. Δαπάνες προβολής & Δικτύωσης
 4. Δαπάνες για αναλώσιμα
 5. Ασφαλιστικές Εισφορές
 6. Μισθολογικό κόστος Ν.Θ.Ε.
 7. Αποσβέσεις παγίων/Χρηματοδοτική Μίσθωση
 8. Αγορά εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου/Χρηματοδοτική Μίσθωση

 ΕΝΑΡΞΗ : 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017ΛΗΞΗ : 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

 • Θα ακολουθήσουν 2 περίοδοι υποβολής επιπλέον: 6/9 έως 11/10/2017 & 8/11 έως 13/12/2017
 • Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση: www.espa.gr

Επικαιρότητα

ΕΣΠΑ για την επιχείρηση σας!

Συμπηρώστε την φόρμα ή καλέστε μας στο
6948742650